Välkommen till felanmälan av fastigheter. Välj kategori för att göra din felanmälan.

De fel som kan anmälas här är fel på själva fastigheten eller fel på utrustning som hör ihop med fastigheten.

För mer information om vad som ingår i felanmälan, läs på varberg.se/felanmalan.

 

Skolor

Förskolor

Kultur & Fritid

Vård & Omsorg

Kontor & Samhällsbyggnader

Bostäder & Övriga fastigheter